Голгота овековечена објективом

Увод

Поводом стогодишњице од почетка Првог светског рата, а у складу са заветом који су ратници ослободилачких ратова оставили потомцима и поручили им да негују слогу, стваралаштво и позитивне људске особине, пожелела сам да од заборава сачувам слике бола и поноса, голготу овековечену објективом, као и да подсетим да је српска војска међу првима на свету, на Крфу основала филмску секцију при Врховној команди и купила опрему за снимање и приказивање филмова. Фотографи су забележили ратна збивања, нарочито повлачење српске војске кроз Албанију и пробој Солунског фронта, а ја сам се потрудила да свима учиним доступном ту значајну историјску грађу.

Метода рада

Истраживање путем Интернета, енциклопедија и разговор са потомцима учесника Првог светског рата.

Резултати истраживања

Фотографије из Првог светског рата су објављиване у разним приликама и у разним публикацијама. Неке су се појавиле већ у току рата уз извештаје ратних дописника, као и на свесавезничким изложбама ратних фотографија. Део ових фотографија је временом постао симбол ратних страдања, незаобилазан документ тог времена . Свака фотографија може да буде роман, приповетка, песма, филм… Српска Одисеја… Бард светског филма Џон Форд једном је рекао: „Срби имају једну фотографију која је готов филм. Постоји из првог светског рата фотографија старог краља Петра како се на воловским колима 1915. повлачи преко Косова. И када би се тај кадар одмрзнуо и покренуо, пред нама би био прави правцати филм о великој драми српског народа и његовог краља“.

У Првом светском рату  је основана Кинематографска секција Врховне команде, која је окупљала фотографе, сниматеље и сликаре.Ако прелистамо фотографије, разгледнице или илустрације из времена балканских и Првог светског рата, с мотивима из Србије или српске војске, срешћемо имена српских ратних фотографа и ратних сликара, пре свих Ристе Марјановића, а онда и војног свештеника Ристе Шуковића или Владимира Бецића… Ређе ћемо срести исписано име Самсона Чернова који је снимио, можда, највише фотографија, израдио велики број уметничких слика и снимио неколико документарних филмова. Истакнути фотографи су Риста Марјановић, Самсон Чернов, Владимир Бецић, Драгиша Стојадиновић и Ристо Шуковић. Аутор најславнијих фотографија српске војске из Првог светског рата, укључујући и легендарни портрет извиђача Драгутина Матића, био је Самсон Чернов, руски фотограф и сликар.

01

Слика 01 – Краљ Петар се на воловским колима 1915. године повлачи преко Косова и Метохије

 

02

Слика 02 – Портрет Драгутина Матића

‘’Војник с фото-апаратом и камером значајан је колико и војник с пушком’’!

Закључак

Зуб времена односи, међутим, једно за другим ова знамења, а ратна пустошења и вандалско дивљање непријатеља уништавају споменике оних које њихови преци нису могли сломити ни покорити. Једно од вредних сведочанстава о њиховој славној епопеји, настало у току самих ратова, аутентично и неуништиво, остаће као трајна баштина у богатој ризници српске историје!

Литература

Бранибор Дебељковић, Стара српска фотографија, Београд, 1977;

Миланка Тодић, Историја српске фотографије 1839—1940, Београд, 1994;

Горан Малић, Милан Јовановић фотограф, Београд, 1997;

Г. Малић, Слике у сребру: Предисторија и техничко-технолошка еволуција фотографије у 19. веку и првој половини 20. века., Београд: Фотограм, 2001.

Енциклопедија српског народа, Београд: Завод за издавање уџбеника, 2008. (биографски прилози о српским фотографима).

Г. Малић, Летопис српске фотографије 1839—2008. Београд : Фотограм, 2009.

 

Golgotha ​​immortalized with camera

Anastasija Kocić

 

Introduction

On the occasion of the centenary of the World War I outbreak, and in accordance with the testament that warriors for the national liberation left to the descendants so as to foster the unity, creativity and positive human qualities, I wanted to save the images of pain and pride from oblivion- Golgotha immortalized with camera – as well as to remind that the Serbian army was among the first in the world to found the film section at the Supreme Command in Corfu, and to buy the filming equipment. Photographers recorded the war scenes, particularly the withdrawal of the Serbian army through Albania and the great Salonika front breakthrough, so I made an effort to make all these important material available.

Work method

The Internet research, encyclopedia and discussion with the descendants of the participants of the World War I.

The results

Photos of the First World War were published at various times and in various newspapers. Some have emerged in the course of the war, along with reports of war correspondents , as well as on allies’ exhibition of war photographs. Some of these images have become a symbol of the suffering in the war, an essential document of that time. Each image can be a novel , short story, poem, film … Serbian Odyssey … John Ford once said: „The Serbs have one photo- a film like. There is one photo from WWI in which old King Peter is sitting on the ox car in 1915 while retreating through Kosovo and Metohija. And if this frame could come alive, it would start moving before our eyes as a real movie about the great drama of the Serbian people and its king „.

In the World War I the Cinematographic Section of the Supreme Command was established and it gathered photographers, videographers and painters. If we look through the photographs, postcards and illustrations with motives from Serbia or Serbian army dating to the Balkan Wars and World War I, we will find the names of Serbian war photographers and painters, primarily Rista Marjanovic, and then the military priests Rista Sukovic or Vladimir Becić… The name of Samson Chernova is less frequently inscribed though he made perhaps the most images, did a large number of paintings and made ​​several documentaries. Prominent photographers are Rista Marjanovic, Samson Chernov, Vladimir Becić, Dragisa Stojadinovic and Risto Sukovic. The author of the most famous images of the Serbian army in the World War I, including the iconic portrait of scout Dragutin Matic, was Samson Chernov, a Russian photographer and painter .

Picture 01- The King Petar on the ox car in 1915, retreating through Kosovo and Metohija.

Picture 02- the portrait of Dragutin Matic

“The soldier with the camera is equal as a soldier with a gun!”

Conclusion

The passage of time takes its toll on these landmarks, a wartime devastation and vandalism of the enemies are destroying these monuments, which their ancestors could not break nor obey. One of the valuable testimonies of their famous epic, created during the wars, authentic and indestructible, will remain as a permanent heritage in rich Serbian history!

Literature

Branibor Debeljković, Stara srpska fotografija, Beograd, 1977;

Milanka Todić, Istorija srpske fotografije 1839—1940, Beograd, 1994;

Goran Malić, Milan Jovanović fotograf, Beograd, 1997;

G. Malić, Slike u srebru : Predistorija i tehničko-tehnološka evolucija fotografije u 19. veku i prvoj polovini 20. veka., Beograd: Fotogram, 2001.

Enciklopedija srpskog naroda, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, 2008. (biografski prilozi o srpskim fotografima).

G. Malić, Letopis srpske fotografije 1839—2008. Beograd : Fotogram, 2009.

 

 

Ученица: Анастасија Коцић 3Г

Уметничка школа Ниш

Ментор: М. Савић

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s