ИМА НАДЕ

Кроз сто година само, ниједан од нас, и чак ниједан од оних чије главе сагибајући се само можемо да помилујемо, неће ни дисати, ни јецати од узбуђења, ни псовати, ни говорити. Ниједан. То ће бити сасвим други људи. Можда савршенији, можда мање савршени; можда исто колико и ми. Али то ће бити сасвим други људи. Оно што ће они записивати, што ће они говорити, ми никада нећемо сазнати.

Ово су речи Растка Петровића забележене у есеју „Мисао” и први пут објављене 1931. године у часопису Време.

Untitled„Има наде“ је документарно играни филм о малом човеку у Великом рату. У филму је учествовало око  30  ученика 4. разреда Спортске гимназије. Жеља нам је била да обележимо 100 година од Великог рата. Кроз садражај нас је водила сликарка Надежда Петровић, јер смо кроз њен живот и активности обратили пажњу на „малог човека“ и  дешавања у периоду од 1903- 1915.

На филму се радило 5 месеци у неколико етапа:

  • прикупљање литературе, слика, музичких нумера
  • избор текстова и прилагођавање потребама снимања
  • подела улога и задатака
  • вежбање радног материјала (читање, писање, глума и усклађивање дијалога, плес, певање)
  • снимање на више локација (зграда гимназије, Пионирски, Топчидерски и Хајд парк)
  • обрада слике и звука
  • монтажа

Изради филма приступало се аматерски на свим пољима деловања. У продукцију је уложено 0 динара и много радних сати. Редитељ и координатор на пројекту је наставник историје Биљана Вукманов. Наставници сарадници су Нада Копривица, наставник српског језика и књижевности и Марија Брајковић, наставник музичке културе. Све остале елементе, глуму, плес, певање, снимања и техничку обраду извели су ученици. Супервизор у техничком погледу је родитељ Зоран Радиновић.

Снимали смо са више мобилних телефона и камером, на више локација.Најтеже је било обрадити  звук. Извођачи су изузетно задољни резултатима. Прве критике публике су позитивне. Пошто је ово био огледни час, недостатке и мање успеле елементе смо запамтили и нећемо понављати убудуће.

Смотра истраживачких радова ИСТРАЖИВАЊЕМ ДО ЗНАЊА 2016

Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“

о р г а н и з у ј е

Смотру истраживачких радова

ИСТРАЖИВАЊЕМ ДО ЗНАЊА 2016

за ученике основних и средњих школа

Трагајући за начином да процес учења учинимо ефикаснијим, лакшим и привлачнијим за ученике, поставили смо неколико циљева:

– Мотивисати ученике за стицање нових знања

– Новим облицима рада учинити наставни програм атрактивнијим и забавнијим

– Оспособити ученике за самостални рад

– Наставне методе прилагодити интересовањима ученика

– Неговати истраживачки дух код ученика

Области и теме из којих се могу реализовати истраживачки радови су:

  1. За све наставне предмете

О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ МИСЛИТИ ДУШИ ЈЕ ДРАГО

Тема је дата како би се речима, сликом, песмом и другим облицима изражавања очували народна традиција, фолклор, обичаји и сећања са простора Косова и Метохије и тиме обогатила база података на сајту http://www.kosmet-zadecu.edu.rs/

 

  1. Група предмета друштвених наука

НИКО НЕ ЗНА ШТА СУ МУКЕ ТЕШКЕ, ДОК НЕ ПРОЂЕ АЛБАНИЈУ ПЕШКЕ

Тема је дата да би се обележило 100 година од великог страдања српског народа у Првом светском рату

УПОЗНАЈТЕ ЗАДУЖБИНАРЕ У СРБИЈИ

Тема је дата да би се пробудило интересовање за оживљавање задужбинарства у Србији и тако даривањем развијала култура и просвета што је красило Србију у прошлости уз подршку Београдске Трговачке Омладине

 

  1. Група предмета природних наука

а) БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ У ВРЕМЕ РАТА И ПОСЛЕ ЊЕГА

Тема је дата како би се указало на чињеницу да у рату сем људи, страда и читав биљни и животињски свет, чиме је угрожена читава планета.

б) СУНЦЕ ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ

Тема је дата да би се развијала свест ученика о заштити животне средине.

 

Један рад може да састави један или два ученика.

Рад треба да има истраживачку форму.

Сваки рад се предаје у штампаној и електронској форми.

Све радове ће прегледати комисије састављене од стручњака за поједине области и представника организатора.

 

Пријава за смотру треба да садржи:

– Назив теме

– Име и презиме аутора и адреса

– Назив школе и адреса

– Име и презиме професора-ментора

Пријаве слати до 1. марта 2016. године на е-мејл: udruzenje.dositej@hotmail.com

или поштом на адресу: Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, Олге Алкалај 4, 11000 Београд.

Рок за предају радова је 30. април 2016. године.

 

Финална смотра радова и додела награда одржаће се токома маја 2016.

Чекамо Вас!

Списак учесника биће накнадно објављен.

Листа награђених радова биће објављена до 30. маја 2016. године.

За презентацију радова аутори треба да припреме Power Point презентацију или постер.

Додатне информације можете добити од:

Ане Алексић моб.тел. 064 2010 585 (група предмета природних наука) и

Драгане Мишић, моб.тел. 064 2828 154 (група предмета друштвених наука).

Срдачан поздрав!